Mieszkańcy Gminy Wolsztyn,
Wyborcy,

dziękuję wszystkim, którzy 7 i 21 kwietnia 2024 roku uczestniczyli w wyborach. W sposób szczególny dziękuję tym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie swój głos. Wynik wyborów jest jednak dla mnie niekorzystny. Wolą Wyborców Gmina Wolsztyn ma nowego Burmistrza Dominika Tomiaka, któremu gratuluję. 

Życzę Burmistrzowi i nowej Radzie Miejskiej powodzenia w kontynuowaniu rozwoju gminy, realizacji wszystkich obietnic wyborczych i finalizacji trwających już inwestycji. 

Zapewniam Państwa, iż nadal będę aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Gminy Wolsztyn, która była, jest i zawsze będzie mi najbliższa. 

Wojciech Lis

 

.

 
WOJTEK LIS - O MNIE
SP3RBQ
PAROWOZY
Wojciech Lis stellt sich vor