W O J C I E C H   L I S 
Wolsztyn
GALERIA
PUBLIKACJE
REFERENCJE
.
Rok urodzenia:  1972
 
 
Wykształcenie: Wyższe magisterskie, 
1996 - 2001, Uniwersytet Adama  Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Prawa i Administracji
Specjalność: Administracja
Praca magisterska: "Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych na podstawie Gminy i Powiatu Wolsztyńskiego"

Wyższe zawodowe, 
1993 - 1996, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie
Specjalność: Język Niemiecki
Praca dyplomowa: "Landeskundliche Elemente im Deutschunterricht aufgrund der Wollsteiner Jahre von Robert Koch"


 
Doświadczenie zawodowe:
 • od 1 października 1996 do 31 grudnia 2010: własna działalność gospodarcza z zakresu usług tłumaczeniowych z języka niemieckiego
 • od 1 stycznia 2003 do maja 2024 pracownik Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, 
 • od 15 marca 2004 do 15 listopada 2014 kierownik Gminnego Centrum Informacji w Wolsztynie,
 • od września 2005 do lutego 2011 Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,
 • od 16 listopada 2014 do 7 maja 2024 Burmistrz Wolsztyna.
Uczestniczyłem jako tłumacz języka niemieckiego m.in. w następujących uroczystościach:
  Podpisanie porozumienia o współpracy między Gminą Wolsztyn, a miastem Maasbree w Holandii 1999
 • Podpisanie porozumienia o współpracy sportowej między Gminą Wolsztyn, a miastem Neunkirchen w Niemczech 

 • Rozmowy przygotowujące tekst porozumienia oraz podpisanie umowy o współpracy między Powiatem Wolsztyńskim a Powiatem Dahme-Spreewald w Niemczech - podpisanie umów miało miejsce w Wolsztynie oraz w LübbenSpotkanie przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Wolsztyńskiego i Gminy Wolsztyn z Zarządem Koła Ziomków Heimatkreis Wollstein e.V. z Bad Bevensen w Pawilonie Polskim podczas Targów EXPO 2000 w HanowerzePodpisanie porozumienia o współpracy między Gminą Przemęt, a Gminą Bestensee w Niemczech Podpisanie umowy o współpracy między Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie, a Kołem Ziomków Heimatkreis Wollstein e.V. z Bad Bevensen w Niemczech 
 • Spotkania i wykłady Niemieckiego Stowarzyszenia Historycznego byłej Prowincji Poznańskiej w Instytucie Zachodnim w Poznaniu oraz podczas spotkania i konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
 • Uroczysta Sesja Rady  Miejskiej w Wolsztynie z okazji 10 lecia Partnerstwa Miast Wolsztyna i Lübben - grudzień 2003

 • Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha z dyrekcją Instytutu Roberta Kocha w Berlinie
 • Konferencja "Polsko Niemiecka Współpraca Gospodarcza"  - Wolsztyn - maj 2005
 • Konferencja Naukowa "Robert Koch - Od Wolsztyńskiej Pracowni do Nagrody Nobla" oraz "Wąglik: od zarazy zwierzęcej po bioterroryzm"  maj 2005
 • Uroczystości 5-lecia współpracy Powiatu Wolsztyńskiego i Powiatu Dahme-Spreewald, Luckau/Wolsztyn czerwiec/wrzesień 2005
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie z okazji podsumowania Roku Roberta Kocha grudzień 2005
 • Spotkanie Ambasadora Niemiec dr Reinharda Schweppe z Burmistrzem Wolsztyna - kwiecień 2006
 • Uroczystości z okazji 15 lecia Partnerstwa Miast Wolsztyna i Lübben - Wolsztyn czerwiec / Lübben listopad 2008
 • Konferencja: "Postępy w Pulmnologii, Mikrobiologii i Endoskopii" - wykład "Szybka diagnostyka biologicznie relewantnych zarazków" - maj 2009
 • Spotkanie kadry kierowniczej Powiatu Wolsztyńskiego i LDS - Zasady funkcjonowania administracji szczebla powiatowego w Polsce - wrzesień 09

 • Konferencja Naukowa z okazji 100-ej rocznicy śmierci dr Roberta Kocha: na jązyk niemiecki wykłady "Robert Koch i Wielkopolanie" prof. dr. hab. Roman Meissner oraz "Stosunki polsko-niemieckie - stan obecny" Poseł RP Józef Zych i na język polski "Epidemiologia zachorowań na Odrę" dr Annette Mankertz Robert Koch Institut Berlin - 22 maj 2010
 • Uroczystości z okazji 100 rocznicy śmierci Roberta Kocha - Instutut Roberta Kocha w Berlinie - 27 maj 2010.
 • Uroczysta Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego z okazji 10-lecia współpracy z Powiatem Dahme-Spreewald - 26 czerwiec 2010.
 • Podpisanie porozumienia o Partnerstwie Miast między Wolsztynem, a Neunkirchen - Wolsztyn, 22 październik 2010.
 • Podpisanie porozumienia o Partnerstwie Miast między Wolsztynem, a Neunkirchen oraz jubileusz 25-lecia Partnerstwa Miast Neunkirchen - Lübben - Neunkirchen, 9 kwietnia 2011,
 • Konferencja Naukowa "Niegruźlicze mykobakterie i ich wzrastające znaczenie" - 28 maj 2011,
 • Uroczystości 25-lecia Partnerstwa Miast Neunkirchen - Lübben, 18 czerwca 2011, 
 • Konferencja Naukowa, XI Spotkania Pulmunologiczne, wykład Wiceprezydenta Insytutu Roberta Kocha z Berlina nt. "Epidemiologia chorób zakaźnych w Niemcech, 19 maj 2012,
 • Uroczyste otwarcie Placu Wolsztyńskiego w partnerskim mieście Neunkirchen, 23 czerwiec 2012.
 • Jubileusz XX-lecia współpracy z Lübben, Lübben, 1 czerwiec 2013
 • Uroczystość wręczenia Nagrody Roberta Kocha oraz Złotego Medalu Roberta w Berlńsko-Brandenburskiej Akademii Nauk, 15 listopada 2013, 
 • Konferencja Naukowa, XIII Spotkania Pulmunologiczne, wykład "Epidemiologia gruźlicy w Niemcech", 17 maj 2014.

 •  
 • w licznych oficjalnych uroczystościach i spotkaniach przedstawicieli samorządowych gminnych i powiatowych z ich partnerami zagranicznymi,
 • jako biegły w przesłuchaniach prowadzonych przez policję i prokuraturę z udziałem osób niemieckojęzycznych, 
 • jak również w wielu rozmowach handlowych firm polskich i niemieckich oraz wyjazdach studyjnych różnych branż na terenie Niemiec.
  branże tłumaczonych tekstów i rozmów: administracja samorządowa, automatyka, budownictwo, dekarstwo (m.in. termozgrzewalne pokrycia dachowe), elektrotechnika (najróżniejsze instrukcje obsługi sprzętu RTV, w tym krótkofalarskich urządzeń radio-nadawczych czy instrukacja nawijarki transformatorów), ekonomia (sprawozdania finansowe i bilans roczny; pełna korespondencja biurowa: różne zamówienia, rozliczenia, rachunki), gastronomia, historia (dokumenty urzędu stanu cywilnego; różne teksty historyczne), informatyka (tłumaczenia oprogramowania), kosmetyka (w tym opis zabiegów w salonie SPA), medycyna, służba zdrowia i weterynaria, ochrona środowiska (dokumentacje z zakresu budowy i eksploatacji wysypiska śmieci i oczyszczlni ścieków; spotkania ekspertów i prezentacje zakładów: spalarnia odpadów, kompostownia, biogazowniam), optyka, przemysł meblarski (m.in. instrukcje i szkolenia z zakresu obsługi maszyn sterowanych cyfrowo), przemysł mleczarski (w tym m.in. instrukacja obsługi "urządzenia do wychwytywania zanieczyszczeń metalowych w mleku w proszku"), przemysł odzieżowy, lotnictwo (edukcja naziemnej obsługi lotów), logistyka (dokumenty celne, frachtowe i magazynowe), prawo (różne umowy handlowe), problematyka równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji osób upośledzonych i niepełnosprawnych, rolnictwo (hodowla bydła i trzody chlewnej, inseminacja, żywienie zwierząt, uprawa pieczarek, możliwości rolniczego wykorzystania osadu po procesie oczyszcza ścieków, nowatorskie metody uprawy roślin bez podłoża glebowego, "robot mleczny", struktura polskiego rolnictwa, polskie rolnictwo w UE, system kształcenia rolniczego), produkcja węgla drzewnego metodą pyrolizy w retorcie, oświata w tym szkolnictwo specjalne, produkcja ozdób choinkowych, transport (samochodowy i kolejowy), ochrona przeciwpożarowa, struktury działania policji, turystyka (m.in. wydawnictwa gminy Wolsztyn, Przemęt, Lübben, Powiat Dahme-Spreewald) i inne.
.
Przynależność partyjna: Nie należałem i nie należę do żadnej partii politycznej. 
Od 1 grudnia 2010 bezpartyjny Radny Powiatu Wolsztyńskiego z listy Platformy Obywatelskiej. Vice Przewodniczący Rady Powiatu do końca kadencji 15 listopada 2014 roku.

Od 16 listopada 2014 do 7 maja 2024 ß Burmistrz Wolsztyna - bezpartyjny, lokalny Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Lisa.

.
Zainteresowania: Parowozy z Wolsztyna - autor strony internetowej o jedynej czynnej w całej Europie Parowozowi w Wolsztynie www.parowozy.com.pl
fotografia, 
historia Wolsztyna,
język niemiecki,
astronomia, 
biegi,
genealogia, 
krótkofalarstwo  S P 3 R B Q
.
Inne:
 • Członek Polskiego Związku Krótkofalowców, od 1985 roku,
 • Członek Lubuskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców,
 • Członek Wolsztyńskiego Klubu Krótkofalowców SP3PWL,
 • Członek Międzynarodowej Federacji Krótkofalowców Miłośników Kolei FIRAC,
 • Członek European Phase Shift Keying Club,
 • Członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
 • Członwek Stowarzyszeni Wolsztyn - Lityń (UK).
 • 2006 - 2009 Sekretarz Fundacji Era Parowozów,
 • Członek Założyciel i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni Kadencja 2007 - 2011, w latach  2011 - 2013 vice Prezes,
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha w Wolsztynie 2014 - 2024, rzecznik prasowy stowarzyszenia, 2013 - 2014, członek stowarzyszenia do dziś. 
 • Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi.
..