PROGRAM

28 sierpnia 2014
Szanowni Państwo,

Kandyduję na Burmistrza Wolsztyna.
Nie kandyduję do Rady Powiatu Wolsztyńskiego.Mimo tego, że otrzymałem od kilku ugrupowań propozycję, aby podczas tegorocznych wyborów samorządowych wystawić swoja kandydaturę także do Rady Powiatu Wolsztyńskiego postanowiłem tego nie robić. Nie jestem osobą, która goni za stanowiskami i próbuje za wszelką cenę dostać się na jakiekolwiek z nich. Natomiast moja decyzja o starcie w wyborach na burmistrza Wolsztyna podyktowana jest chęcią służenia miastu i gminie oraz pragnieniem realizacji mojej koncepcji rozwoju naszej małej Ojczyzny. Nie oznacza to jednak, że nie chce i nie będę korzystał z dobrych pomysłów i rozwiązań osób z innych komitetów, a także tych którzy nie wiążą się z żadnym z nich. Od zawsze wiadomo, że najlepsze efekty osiąga się współpracując. Najważniejsze jest wszak dobro wszystkich mieszkańców Gminy Wolsztyn.Odnosząc się do stosowanej często praktyki jednoczesnego kandydowania na dwa stanowiska - burmistrza i radnego powiatu lub gminy, przyznać trzeba, że ustawodawca zezwala na taką praktykę. W przypadku wygranej w obu zmaganiach lub w wyborach na burmistrza chcąc objąć to stanowisko należy zrezygnować z mandatu radnego. W takiej sytuacji zwalnia się miejsce w radzie dla kolejnego kandydata z listy, który wcale nie musiał osiągnąć wyniku lepszego niż jego konkurenci z innych list. Wystarczy, że lider "pociągnął listę", a potem zrezygnował. Przykładów takiego postępowania mieliśmy w ostatnich wyborach bardzo dużo, również w Wolsztynie.  Pozostawiam ocenie wyborców takie praktyki, kiedy obdarzony w wyborach ich zaufaniem kandydat nagle rezygnuje z mandatu i wybiera opcję bardziej intratną dla siebie, traktując wyborców jedynie jako maszynkę do głosowania.

2 sierpnia 2014
Na zaproszenie "Deutscher Geschichtsverein des Posener Landes"/ Niemieckiego Stowarzyszenia Historycznego Ziemi Poznańskiej uczestniczyłem jako tłumacz języka niemieckiego w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w byłym kościele ewangelickim Kreuzkirche, obecnie w Kościel Wszystkich Świętych w Poznaniu ku czci pastora i muzyka  kościelnego Karla Greulicha. Jako ciekawostkę dodam, iż architektem w/w kościoła jest Antoni Hoene, ojciec urodzonego w Wolsztynie Józefa Marii Hoene Wrońskiego. 
 

1 sierpnia 2014
Dziękuję czytelnikom mojego bloga za wzrastające zainteresowanie poruszaną tutaj tematyką. Oglądalność strony wojciechlis.pl w lipcu bieżącego roku była drugim najlepszym wynikiem od początku jej powstania w maju 2004 roku. 
 

25 lipca 2014
Udało się. TVP Info i RMF FM odwiedzili Wolsztyn. A tak się to zaczęło. We wtorek rano 8 lipca br. na antenie RMF FM usłyszałem, iż w/w stacje odwiedzą . . . Olsztyn. Tak, nie Wolsztyn, lecz Olsztyn. Skoro jednak jadą do Olsztyna, to dlaczego nie mogą przyjechać do Wolsztyna. Plan był jasny. TVP Info i RMF FM ma odwiedzić Wolsztyn. Razem z pracownikami Gminnego Centrum Informacji działania zaczęliśmy od lektury regulaminu akcji "Twoje miasto w TVP Info i RMF FM". Jak się jednak okazało zaproszenia nie może wysłać instytucja np. GCI, a zapraszający film nie może być nagraniem, które zdobyło już jakieś wyróżnienie. Przypominam film "Wolsztyn  inspiruje" zdobył 2 miejsce w konkursie Arte Tourism Festival. Postanowiliśmy, iż zaproszenie wyśle Tomek Żak, odbywający praktyki w GCI, a film nakręci on sam … telefonem komórkowym. W poniedziałek 14 lipca krótki film Tomka został umieszczony na stronie TVP Info. Krótko po tym dostaliśmy telefon z Warszawy. Hura, udało się! Jak podaje RMF FM do redakcji wpłynęło jeszcze jedno zaproszenie do Wolsztyna od pana Pawła. 
Ekipy TVP Info i RMF FM zjawiły się w Wolsztynie w czwartek 17 lipca około godziny 16. Do godziny 19 trwały przygotowania i nagrania do piątkowego programu. Niestety po godzinie 19 dotarła do nas wiadomość z Warszawy, iż w związku z tragedią malezyjskiego samolotu nad Ukrainą program z Wolsztyna zostaje przełożony. Program został nadany w piątek 25 lipca 2014. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody udało się zaprezentować to, co ustaliliśmy z realizatorami, gdyż zaplanowanych mieliśmy znacznie więcej atrakcji. Niestety czas antenowy nie jest z gumy. 

...i jak ma się do tej darmowej akcji promocyjnej 120-sekundowy film zrealizowany przez Polsat dla Urzędu Miejskiego, za który podatnicy musieli zapłacić ponad 5000 złotych. Nawiasem mówiąc, widział ktoś z Was ten film? Czyżby trafił do szuflady? A może czeka na "lepsze czasy"? Jak pisałem 14 maja do tematu jeszcze powrócę.
 

24 lipca 2014
Radio Merkury donosi: "Od września Parowozownia Wolsztyn będzie funkcjonować jako instytucja kultury. Wtedy też na tory wrócą lokomotywy parowe obsługujące regularne połączenia." Oj była by to miła niespodzianka. Czekam jednak na konkrety z Urzędu Marszałkowskiego, gdyż to Marszałek wstrzymał zamawianie planowych pociągów z parowozem i tylko on może je ponownie przywrócić. 
Informację z Radia Merkury umieściłem na stronie parowozy.com.pl Wiele osób nie dowierza tym doniesieniom. Dnia następnego zadzwonił do mnie z Hamburga redaktor naczelny czasopisma BahnEpoche zainteresowany tematem, ale także z propozycją pomocy. Do tematu powrocę. 

18 czerwca  2014
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Starosta poinformował o przyznaniu dla Powiatu Wolsztyńskiego dofinansowania do projektu "Pociąg Partner" ze środków Sparrkasse Dahme-Spreewald. Pisałem o tym 12 marca i 10 kwietnia br. Przypomnę, iż oferta zorganizowania pociągu do Lübben została przedłożona obu samorządom tzn. powiatowemu i gminnemu. O środki zewnętrzne postarał się tylko pierwszy z nich. Mimo, iż dofinansowanie z Niemiec, o które aplikowało Starostwo Powiatowe, wynosi aż 10.000 Euro pozostanie jeszcze pewna brakująca kwota, którą muszą pokryć Starostwo Powiatowe w Wolsztynie i Urząd Miejski. Wyjazd pociągu na Dni Spreewaldu 20 września br. 

17 czerwca  2014
Trwa samorządowa dyskusja nt. kolejnego już wariantu dostosowania wolsztyńskiego szpitala do "wymogów roku 2016". Uważam, iż Gmina Wolsztyn powinna finansowo wesprzeć te działania. 
Niejednokrotnie wspominałem, iż nie żyjemy w dwóch oderwanych od siebie przestrzeniach. Nie ma dwóch oddzielnych grup mieszkańców, jedni z powiatu, drudzy z gminy. Choć zadania gmin i powiatów są różne tam gdzie można trzeba dzielić koszty na dwóch, a uzyskane w ten sposób oszczędności i efekty promocyjne mnożyć razy dwa. W szpitalu leżącym w gestii powiatu, leczą się przecież mieszkańcy gmin tworzących powiat. Ochrona zdrowia jako zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Uważam dlatego, iż Gmina Wolsztyn powinna finansowo wesprzeć remont szpitala, a także skorzystać z innych instrumentów umożliwiających poprawę sytuacji finansowej tutejszej lecznicy. Patrz coroczny zakup sprzętu medycznego w wysokości płaconego przez szpital podatku od nieruchomości czy nawet umorzenie podatku i inne. 

4 czerwca 2014
Otwarcie wystawy "Wspominamy 4 czerwca 1989 na Ziemi Wolsztyńskiej". Poniżej dwa zdjęcia moich zbiorów udostępnionych na czas trwania wystawy w Muzeum Roberta Kocha.
 

23 maja 2014
Kolejne spotkanie w Poznaniu ws. "instytucji kultury". Niestety bez przełomu. Parowozy nadal nie jeżdżą w ruchu planowym. 
...na urlopie...

Zadzwonił dziś do mnie znajomy pytając dlaczego, przy niektórych moich wpisach widnieje dopisek "na urlopie". Przecież opisane przy nich wydarzenia są zbieżne z moją pracą w samorządzie i winny być wykonywane w ramach obowiązków służbowych w godzinach pracy. Odpowiadam: większość z tych spraw dotyczy rozmów i negocjacji na temat wolsztyńskiej parowozowni, lecz nie tylko. Wątek ten poruszyłem już 10 października 2013 kiedy to uczestniczyłem w pierwszym spotkaniu ws. przyszłości  parowozowni. O spotkaniu tym poinformował mnie Starosta Wolsztyński prosząc o wspólną analizę nadesłanych dokumentów mających być przedmiotem negocjacji. Mimo, iż w moim zakładzie pracy byłem przez lata spostrzegany jako osobą mogąca się wypowiedzieć rzeczowo w sprawach parowozowni kolejny już raz nie skorzystano z mojego doświadczenia. Aby móc uczestniczyć w tych spotkaniach pojechałem na nie jako Radny Powiatowy biorąc urlop. Dodam tylko, iż przy jednym stole  negocjacyjnym spotkałem moich kolegów z pracy. Oni z wpisaną adnotacją na liście obecności  "delegacja", ja na urlopie. Podobna sytuacja miała miejsce 15 listopada 2013 kiedy to jako członek Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha uczestniczyłem w Berlinie w uroczystości wręczenia Nagrody Roberta Kocha. W składzie delegacji uczestniczył także mój szef - obecny burmistrz, także członek w/w stowarzyszenia - on na wyjeździe służbowym tzn. " w delegacji". Ja na urlopie. To tyle w kwestii wyjaśnienia.  Przynajmniej wykorzystałem zaległy urlop. Mi ekwiwalentu nikt nie wypłaca. I dobrze - jestem przeciwko takim praktykom. Ale o tym innym razem. 

17 maja 2014
Konferencja Stowarzyszenia Naukowego imienia Roberta Kocha - tłumaczę wykład przedstawicielki Instytutu Roberta Kocha w Berlinie nt. "Epidemiologia gruźlicy w Niemcech". Mimo, iż jestem obecnie członkiem zarządu w/w stowarzyszenia ubolewam, iż konferencja ta nie ma szerszego grona odbiorców, zwłaszcza mieszkańców Wolsztyna. Chciałbym połączyć konferencję i "piknik tlenowy" organizowany przez wolsztyński szpital. Pisałem o tym już 28 maja 2011 roku

14 maja 2014
Dostaję polecenie służbowe, aby umożliwić nocleg w pomieszczeniach GCI "gościom gminy". Krótko przed północą owi goście zjawili się w Wolsztynie. Okazało się, iż jest to ekipa filmowa, kręcąca na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie nowy film promocyjny. Dziwne. Przecież mamy nowy film promocyjny "Wolsztyn inspiruje"! Także w wersji krótkiego spotu, nadającego się do emisji w telewizji. Wystarczy zapłacić tylko za czas antenowy! Czyżby na przestrzeni kilku miesięcy od premiery filmu "Wolsztyn inspiruje" zmieniło się w naszym mieście tyle, iż zasadne stało się wydatkowanie funduszy na nowy film, nawet za "promocyjną cenę" 4.200netto? [info. Dzień Wolsztyński] Z pewnością nie. Przy tej okazji dodam tylko, iż w tym samym tygodniu film "Wolsztyn inspiruje" otrzymał II miejsce w kategorii Najlepsze  Zdjęcia w IX FilmAT, Film, Arte Tourism Festival. Jako nadal pełniący obowiązki kierownika GCI odpowiedzialnego za promocję Wolsztyna o nowym filmie dowiaduję się z zaskoczenia. Moje jedyne zadanie związane z tym przedsięwzięciem to ... zakwaterowanie gości. Na pytanie, kto jest odpowiedzialny za treści, które mają się w nim ukazać usłyszałem odpowiedź, iż nie będzie to Wydział Promocji, lecz inna osoba wskazana przez moich przełożonych. Po co nam nowy 120 sekundowy film?  Ja już się domyślam. Do tematu wrócę po emisji nowego filmu na antenie Polsatu.

3 maja 2014, Parada Parowozów
W Paradzie Parowozów uczestniczy 8 maszyn, w tym zaledwie dwie z Wolsztyna. Razem z Irkiem Bielenikiem już kolejny raz miałem przyjemność prowadzić (społecznie) Paradę Parowozów.

18 kwietnia 2014, Wielki Piątek
Dziś w Poznaniu odbyło się zapowiadane już 28 marca br. kolejne spotkanie ws. parowozowni. Niestety ruch planowy nie został po nim wznowiony. Przesłanie jest jednak pozytywne. Wszystkie strony uczestniczące w tym spotkaniu chcą, aby nastąpiło to jak najszybciej. PKP Cargo w porozumieniu z samorządami opracuje biznes plan i umowę instytucji kultury. Ich akceptacja jest warunkiem powrotu parowozów na szlak. Kolejne spotkanie w maju br.
...na urlopie...

15 kwietnia 2014 
Wraz ze Starostą Wolsztyńskim uczestniczyłem z ramienia Rady Powiatu w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu celem omówienia propozycji PKP Cargo w sprawie rezygnacji z dotychczasowych działań na rzecz powołania spółki i zastąpienia jej "instytucją kultury". Ma ona dać lepsze szanse dofinansowania jej działalności niż wspomniana spółka. Szkoda, iż do takich wniosków cargo doszło po 3 latach rozmów na temat spółki. Czyżby start od nowa?
...na urlopie...

10 kwietnia 2014 
Spotkanie "w połowie dzielacej nas drogi" z prezesem Lausitzer Dampflok Club Cottbus oraz prezesem TurKol.pl ws. m.in. wrześniowego pociągu Partner do Lübben.
...na urlopie...

28 marca 2014
Dziś w parowozowni odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP Cargo S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Wolsztyńskiego oraz Gminy Wolsztyn w sprawie przyszłości Parowozowni Wolsztyn. W spotkaniu uczestniczył także Senator RP Jan Filip Libicki. Mimo, iż wszystkie strony wyraziły chęć dalszego prowadzenia przez wolsztyńskie parowozy ruchu planowego to już od 1 kwietnia ruch planowy na linii Wolsztyn - Leszno - Wolsztyn będą prowadziły szynobusy. Nie przekreśla to jednak możliwości zawarcia umowy na zamawianie parowozu do obsługi ruchu planowego na w/w linii w najbliższym czasie i powrotu parowozu na szlak. Na 18 kwietnia zaplanowano bowiem kolejne spotkanie celem omówienia nowej formuły funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn. 

20 marca 2014
Z wizytą w Lübben po karetkę dla wolsztyńskiego szpitala. Urlop.

20 marca 2014
Takim decyzjom mówię NIE, NIE i jeszcze raz NIE!
Niestety potwierdzają się złe informacje mówiące o wstrzymaniu od 1 kwietnia br. kursowania pociągów prowadzonych przez parowozy z wolsztyńskiej parowozowni. O sprawie informuje m.in. TVN24 oraz Radio Merkury Poznań. Zachęcam do wpisów na stronie Radia Merkury. Parowozy muszą jeździć nadal w ruchu planowym! 

Na likwidacji planowych pociągów prowadzonych przez parowozy wizerunkowo i promocyjnie straci nie tylko Wolsztyn, lecz także cała Wielkopolska, która głosami Radnych Sejmiku postawiła niedawno na promocję regionu poprzez turystykę kolejową. Pozbędziemy się wielkiej, niepowtarzalnej atrakcji, a za chwilę wydane zostaną jeszcze większe fundusze na opracowanie nowej wizji promocyjnej. Tylko, że szlaki rowerowe, jeziora czy najróżniejsze muzea można znaleźć wszędzie na świecie, a jeżdżące parowozy normalnotorowe tylko w Wielkopolsce. Nie pozbawiajmy się skarbu, o jakim inni mogą tylko marzyć.

12 marca 2014
Znalazłem się w składzie powiatowej delejacji do Lübben, która zajmowała się opracowaniem wniosków na dofinansowanie projektów polsko-niemieckich, w tym pociągu Partner na Dni Spreewaldu do Lübben.  Szczegóły na www.powiatwolsztyn.pl Wyjazd na urlopie.

4 marca 2014
Zapraszam do lektury wywiadu jaki przeprowadził ze mną Roman Rzepa z gazety "Dzień Wolsztyński".

3 marca 2014
Kandyduję na Burmistrza Wolsztyna. Decyzja podjęta.14 lutego 2014
Telefon z Warszawy. Moje zdjęcia wolsztyńskich parowozów dostały dziś zaproszenie do kraju kwitnącej wiśni, aby "kusić" tam tubylców na przyjazd do Polski. Uprzedzam ewentualne pytania. Zdjęcia "podróżują" za free. W tym roku moje zdjęcia przekazałem także bezpłatnie do Märklin Magazin, czasopisma kolejowego ukazującego się w wersji angielsko-, francusko- i niemieckojęzycznej celem zaproszenia na Paradę Parowozów.

5 lutego 2014
Co dalej ze spółką Parowozownia Wolsztyn? Spotkanie z Senatorem RP Janem Filipem Libickim. Prośba o "zmobilizowanie" PKP Cargo  do dalszych rozmów. 

24 stycznia 2014
Udało się. Przyjęcie noworoczne Starosty Wolsztyńskiego. Tytuł  "Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego" odbiera Horst Eckert Przewodniczący Heimatkreis Wollstein e.V. z Bad Bevensen. List z gratulacjami przesłał niemiecki Konsul Generalny z Wrocławia. O przyznaniu wyróżnienie poinformowała także Ambasada Niemiec w Warszawie. [1] [2]


30 grudnia 2013
Rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Szczegóły niebawem.

27 grudnia 2013
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego" dla Horsta Eckerta Przewodniczącego Heimatkreis Wollstein e.V. z Bad Bevensen". [1

15 grudnia 2013
Pierwszy dzień nowego rozkładu jazdy. Od dziś parowozy nie jeżdżą do Poznania, lecz Leszna. W ruchu planowym jest Ol49-69, która prowadzi dwie pary pociągów 77420/77451 Wolsztyn 6:07 - Leszno 7:26 / 9:46 - Wolsztyn 10:59 oraz Wolsztyn 13:16 - Leszno 14:36 / 16:42  - Wolsztyn 17:55.
W nowym rozkładzie założono prędkość pociągów prowadzonych przez parowóz na 50km/h - niestety spowodowało to wydłużenie czasu jazdy w stosunku do szynobusu. Czyżby tym razem protesty mieli pisać dojeżdżający do Leszna?

12 grudnia 2013
170 rocznica urodzin Roberta Kocha. Cieszę się, iż udało się zrealizować cały zaproponowany przeze mnie program obchodów, a znalazły się w nim lekcje języka niemieckiego i angielskiego o Robercie Kochu, złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz uroczysta wieczornica. W ramach obchodów 170 rocznicy urodzin wolsztyńscy krótkofalowcy "połączyli" miasta Roberta Kocha Claustahl i Wolsztyn na falach eteru. Więcej o uroczystościach na stronie www.robertkochwolsztyn.pl

2 grudnia 2013
Godziny przedpołudniowe. Telefon z redacji Teleexpressu w sprawie nowego rozkładu jazdy parowozów. Krótko po godzinie 17 Teleexpress informuje: Wolsztyńskie parowozy w nowym rozkładzie jazdy będą jeździć 7 dni w tygodniu. Temat ten podejmuje również "Rynek Kolejowy". 

27 listopada 2013
Siła Facebook’a. Dziękuję wszystkim Znajomym z Facebooka za odzew na moje zaproszenie do odwiedzenia tej strony. Tylko przez ostatnie dwa dni ilość odwiedzin strony wojciechlis.pl przekroczyła średni miesięczny poziom. 

25 listopada 2013
Wszystkim Kolejarzom wszystkiego najlepszego. Szczególne życzenia dla pracowników wolsztyńskiej parowozowni. Dziękuję za zaproszenie i możliwość udziału w Waszym święcie.


23 listopada 2013
Kolejny akcent filmowy. 23 sierpnia 2012 roku odebrałem telefon z BBC. Pani dziennikarka poinformowała mnie o zamiarze przyjazdu do Wolsztyna ekipy filmowej. Tak też się stało. 12 i 13 września 2012 roku BBC zjawiła się z kamerą w Wolsztynie, aby nakręcić film o Robercie Kochu. Film został już wyemitowane na antenie BBC. 

22 listopada 2013
Już jest. Nowy film promocyjny Wolsztyna. Słowa są zbędne. Ten film powinieneś zobaczyć! FILM
 
 

15 listopada 2013
Jako członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha uczestniczyłem w uroczystości wręczenia Nagrody Roberta Kocha oraz Złotego Medalu Roberta za rok 2013, która odbyła się w Sali Leibniz Berlńsko-Brandenburskiej Akademii Nauk. Miałem okazję spotkać się z Prezydentem Instytutu Roberta Kocha oraz praprawnukiem Roberta Kocha. 
Wyjazd na urlopie. Sytuacja podobna jak ws. spółki Parowozownia Wolsztyn

 
10 i 29 października 2013
Dzień Patronki Szkoły w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie. Jako absolwent wolsztyńskiego liceum zostałem zaproszony na w/w obchodny i wygłoszenie wykladów o falach radiowych i krótkofalarstwie. Od dyrekcji szkoły otrzymałem medal "Przyjaciel Szkoły".

10 i 29 października, 22 listopada 2013
Negocjacje ws. spółki Parowozownia Wolsztyn. Na prośbę jednej ze stron wszyscy uczestnicy spotkań zobowiązali się dochować tajemnicy co do szczegółów rozmów. Ostatnie spotkanie trwało ponad osiem godzin. Poczyniono "mały krok do przodu", jednak "optymizmem z sali obrad nie powiało".

Mimo, iż w rozmowach uczestniczyła również delegacja z mojego zakladu pracy ja nie dostałem propozycji uczestniczenia  w jej składzie i pojechałem do Poznania jako radny powiatowy biorąc urlop. Wydawało mi się, że będąc pracownikiem samorządowym w strukturach gminnych zostając radnym powiatowym będę mógł łączyć wysiłki obu samorządów m.in. te, które dotyczą parowozowni. Niestety. To tak, jakby istniały dwie grupy mieszkańców. Jedni będący tylko mieszkańcami gminy, drudzy będącymi tylko mieszkańcami powiatu. Przecież gmina i powiat to nie odrębne, żyjące obok siebie dwa światy. Przecież gmina leży w powiecie, a powiat składa się z gmin! Nie rozwijam tego tematu. Dziś nie. Kiedyś z pewnością tak. 

22 października 2013
Walne Zebranie Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha w Wolsztynie. Mimo, iż tematem mojej pracy dyplomowej pisanej w języku niemieckim była postać Roberta Kocha oraz, iż prawie co roku uczestniczę jako tłumacz w konferencjach naukowych w/w stowarzyszenia nie byłem członkiem tej organizacji. Do stowarzyszenia zaprosił mnie jeden z jego założycieli, były Burmistrz Wolsztyna Jan Koziołek. Za zaproszenie i wyróżnienie dziękuję! Zaproszenie przyjąłem. We wtorek 22 paźdzernika 2013 roku Walne Zebranie wybrało mnie czlonkiem zarządu oraz rzecznikiem prasowym stowarzyszenia. Władzom stowarzyszenia przedłożyłem już pewne propozycje działań. Szczegóły już niebawem.
 

30 września 2013
W dniu 30 września 2013 roku odbyły się powiatowe obchody  160 rocznicy śmierci Józefa Marii Hoene Wrońskiego. Aby móc w pełni uczestniczyć w tych obchodach wziąłem dzień urlopu. W obchody w/w rocznicy włączyli się także wolsztyńscy krótkofalowcy. Uzyskaliśmy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej stosowną licencję ze znakiem okolicznościowym HF 160 JMHW. Po dwunastu dniach pracy w logu znalazło się ponad 1000 łączności  z krótkofalowcami z 61 państw świata, ze wszystkich kontynentów oprócz Antarktydy. Na liście państw, do których dotarła wiadomość z Wolsztyna o Józefie Marii Hoene Wrońskim są nie tylko państwa europejskie, lecz także tak odległe państwa jak USA, Japonia, Brazylia, Zachodnia Malezja, Bahrajn, Chile czy Filipiny. Najdalszą łączność jaką udało  się nawiązać to kontakt ze stacją z Santiago z Chile na podległość prawie 13.000 kilometrów. 

10 sierpnia 2013
Na pokładzie pociągu specjalnego Country Express wraz z krotkofalowcami z Wolsztyńskiego Klubu Krótkofalowaców SP3PWL wyruszyłem do Międzychodu na "Paradę Lokomotyw." Organizator parady "Turkol.pl" poprosił mnie o poprowadzenie tamtejszego pokazu lokomotyw. Opowiadałem o parowozach, ich pracy i imprezach kolejowych. Pokaz lokomotyw w Mędzychodzie to przedsięwzięcie, którego z pewnością nie można porównywać z Wolsztyńską Paradą Parowozów. Powiedzieć jednak należy, iż dzięki dobrej organizacji zgromadziło ono rzesze Miłośników Kolei i odbiło się pozytywnym echem promując tym samym także Wolsztyn. Podczas wyprawy, jadąc pociągiem parowym, krotkofalowcy nadawali na amatorskich pasmach radiowych nawiązując łączności z wieloma radioamatorami z całej Europy. Akcją wolsztyńskich krótkofalowców zainteresowała się Telewizja Wielkopolska - zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału filmowego KLIKNIJ.

31 lipca, 1 sierpnia oraz 4 sierpnia 2013
Fala Park i Pierwszy Wolsztyński Przegląd Filmowy - dwukrotnie prezentowalem stare zdjęcia Wolsztyna i razem z Januszem Mrozkowiakiem opowiadałem o histrorii naszego miasta. W czwartek 1 sierpnia na wielkim ekranie LED-owym pojawiły się wolsztyńskie parowozy. Zaplanowany na 30 minut czas, w jakim miałem opowiadać o parowozach wydłużył się dwukrotnie. 

20 lipca 2013 
W Wolsztynie zjawia się z tygodniową wizytą praprawnuk Roberta Kocha. Podarowaną mi przez niego w prezencie książkę o Robercie Kochu przekazuję do Muzeum Roberta Kocha. 
 

7 lipca 2013 
Wspaniały prezent Powiatu Wolsztyńskiego i Powiatu Dahme-Spreewald na zaszczytny jubileusz 20-lecia współpracy Wolsztyna i Lübben. W kościele Paula Gerharda w Lübben wystąpiła orkiestra  Sinfonietta Polonia, która swym dwugodzinnym koncertem urzekła wszystkich słuchaczy. 
Po koncercie miałem okazję tłumaczyć krótkie przemówienia.
6 czerewca  2013 
W ramach corocznej wystawy Aquamediale w zaprzyjaźnionym Powiecie Dahme-Spreewald Powiat Wolsztyn zaprezentuje się z modelem parowozu na dworcu kolejowym w Goyatz z moimi barwnymi zdjęciami ukazującymi wolsztyńskie parowozy. 

 
26 - 28 maja 2013 
Spotkałem się z wdową po urodzonym w Wolsztynie w 1908 uroku niemieckim malarzu Hansie Jürgenie Kallmannie. Jego obrazy, które w 2008 roku wystawiano w Bundestagu w Berlinie mają być pokazane w Wolsztynie. Do spotkania doszło dzięki rozmowom nawiązanym z Paulem Blum, o których pisałem 3 lutego 2012 roku


8 - 12 maja 2013 
Na zaproszenie partnerskiej gminy Peel en Maas wyruszam pociągiem do Holandii na promocję autorskiego artykułu w największym holenderskim czasopiśmie kolejowym Rail Magazine o wolsztyńskiej parowozowni.
Do niedzieli 12. maja włącznie będe miał kilka spotkań w holenderskich bibliotekach, gdzie po niemiecku będę opowiadał o naszych parowozach. Wystawa zdjęć wolsztyńskich parowozów 'wędruje' po Holandii już od marca do października tego roku. 


27 kwietnia 2013 
XX Parada Parowozów. Razem z Irkiem Bielenikiem miałem przyjemność prowadzić jubileuszową paradę i tłumaczyć na język niemiecki informacje dla gości z Niemiec. Uprzedzam wszelkie pytania - paradę prowadziłem społecznie. 


13 kwietnia 2013 
Z okazji XX Jubileuszowej Parady Parowozów, która odbędzie się w Wolsztynie 27 kwietnia 2013 roku Wolsztyński Klub Krótkofalowców postanowił wydać okolicznościowy dyplom, o który mogą ubiegać się krótkofalowcy z całego świata. O naszej inicjatywie informują m.in. portal internetowy Polskiego Związku Krótkofalowców www.pzk.org.pl, miesięcznik Świat Radio, oraz liczne fora internetowe. 

12 kwietnia 2013 
Telefon z PKP Cargo z zaproszeniem do prowadzenia tegorocznej Parady Parowozów w języku niemieckim. Zaproszenie przyjęte. 
 

26 i 27  marzec 2013 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu Spółki Parowozownia Wolsztyn. Dnia następnego, tj. we wtorek 26 marca Rada Powiatu Wolsztyńskiego przyjęła uchwałę ws. zabezpieczenia 170.000 złotych na wkład finansowy do spółki Parowozownia Wolsztyn. Podobną uchwałę przyjęła także Rada Miejska w Wolsztynie podczas Sesji 27 marca. Jako Radny Rady Powiatu Wolsztyńskiego głosowałem, ZA, choć nie ukrywam, iż podnosząc rękę miałem spore wątpliwości, czy nowy "twór" przyniesie poprawę w wolsztyńskiej szopie. 
Dlaczego? Przecież od trzech lat, kiedy po raz pierwszy powiedziano o zamiarze utworzenia spółki, wszyscy upatrywali w niej nadzieję na lepsze czasy dla wolsztyńskiej parowozowni. Oby tak było. Czy coś się stało, iż pojawiają się teraz wątpliwości? Otóż od pierwotnych założeń w marcu 2010 budżet planowanej spółki  skurczył się z 10mln. do 1 miliona złotych! Czy starczy to na utrzymanie parowozowni, nie mówiąc już o dalszym jej rozwoju? Z drugiej zaś strony należy zadać sobie pytanie: Co by było dalej z parowozownią, gdyby nie powstanie spółki, nawet spółki niskonakładowej z jaką mamy obecnie do czynienia? Zważywszy na uszczuplanie przez Urząd Marszałkowski  zamówień w ruchu planowym z wykorzystaniem parowozów los parowozowni stałby się o wiele szybciej przesądzony. 
Spółka powstaje i bądźmy jednak dobrej myśli, iż parowozy będą jeździły nadal w ruchu planowym także po roku 2017, kiedy to według założeń ruch planowy ma być całkowicie zastąpiony przez pociągi turystyczne. Życzmy sobie i spółce, aby jej władze sprawnie pozyskiwały fundusze unijne na ratowanie i przywrócenie do pełnej sprawności zabytkowego taboru, który nie znalazł się w biznesplanie (np. parowozy Ok1-359, Tr5-65 czy nawet Pm36-2), a maszynistom  parowozowym  z wieloletnim doświadczeniem opłacało się pracować  w spółce i nie stracili swych branżowych przywilejów. 
 

13 marzec 2013 
Zarząd Powiatu oraz Komisja Komisja Edukacji, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowali mój wniosek poparty przez pięciu radnych Rady Powiatu Wolsztyńskiego o nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego" dla Horsta Eckerta Przewodniczącego Heimatkreis Wollstein e.V. z Bad Bevensen". Kolejny etap na drodze do nadania tytułu to głosowania Rady Powiatu Wolsztyńskiego. 

7 marca 2013 roku oglądalność mojej strony internetowej www.parowozy.com.pl od dnia jej powstania przekroczyła 3 miliony. Na pierwszy milion musieliśmy czekać od 15 października 1998 roku do 25 kwietnia 2007. Drugi milion strona odnotowała 13 maja 2010 roku. Trzeci po niespełna następnych trzech latach.

27 luty 2013
Kolejne spotkanie ze słuchaczami Wolsztyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem o parowozach i promocji Wolsztyna.

15 luty 2013
Wieczorny telefon, godzina  21:01, z prośbą o udostępnienie zdjęć z Parady Parowozów. Jak zawsze przekazuje je bezplatnie. Tym razem zdjęcia z Parady Parowozów będą promować Wolsztyn w magazynie pokładowym estońskiej firmy autokarowej Lux Express

23 stycznia   2013
Serdecznie dziękuję Wszystkim, który oddali na mnie swój głos w konkursie na człowieka Roku 2012. Dzięki Wam zebrałem 123 głosy, które pozwoliły mi zająć IV. miejsce. Gratuluje zwycięzcom. Dziękuję i pozdrawiam. 

14 stycznia   2013
Miło mi poinformować, iż portal internetowy naszemiasto.pl oraz gazeta Polska Głos Wielkopolski ogłosiły konkurs na Człowieka Roku 2012 w Wolsztynie i Zbąszyniu. Wśród 15 nominowanych znalazłem się i ja, jako pasjonat kolei, autor strony internetowej o Wolsztyńskich Parowozach. 
 

28 grudnia  2012
Na łamach Głosu Wielkopolskiego ukazał się artykuł Roberta Domżały. Autor pyta w nim "czy parowozy znikną z krajobrazu Wielkopolski (...) Może tak się stać w najbliższych latach". Dalej czytamy wypowiedź dyrektora Departamentu Transportu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, iż cytuję: "istnieje konflikt między pasażerem, który z Wolsztyna musi dojechać do pracy na przykład w Poznaniu, a turystą."

Dlaczego tak się dzieje? Od wielu już lat, kiedy na trasie do Poznania jeżdżą oprócz parowozów także szynobusy, a kiedyś i lokomotywy spalinowe, pociągi prowadzone trakcją parową wyjeżdżają z Wolsztyna bardzo wcześnie rano, np. jak teraz o godzinie 5:40. Osoby dojeżdżających o tej porze do pracy wolałyby szybszy środek lokomocji jakim jest szynobus. A turysta? Turysta śpi o tej porze! Tak więc nie może się cieszyć widokiem dymiącego parowozu. Nie zrobi też ładnego zdjęcia bo zimą jest zbyt ciemno. Reasumując: obecne umiejscowienie parowozów w rozkładzie jazdy nie jest zbyt szczęśliwe, ani dla podróżujących do Poznania do pracy, ani dla turystów. Miałem już okazję zwrócić uwagę na ten fakt, jednak zawsze słyszałem, iż rozkład jazdy ustala się "pod  szynobusy", a parowozy wstawia w przysłowiową dziurę, czyli tam gdzie nie może pojechać szynobus. Dlaczego, ponoć w sytuacji konfliktowej - pasażer robotnik, uczeń kontra pasażer turysta, nie można by pochylić się nad tym tematem i tak ułożyć rozkład jazdy, aby ku zadowoleniu pasażerów z biletem miesięcznym rano do pracy wiózł ich szynobus, a turysta z cała rodziną po śniadaniu mógł cieszyć się z przejażdżki parowozem? 

Kolejna bolączka nowego rozkładu jazdy to ograniczenie kursów parowozów tylko do dni roboczych. W weekend, kiedy najwięcej turystów odwiedza parowozownię, parowóz stoi zamknięty w szopie. I znów winny jest kryzys. Jeśli już musimy szukać oszczędności, to czy nie można by np. ograniczyć kursy parowozów z dwóch par dziennie w poniedziałek i wtorek do jednej pary na trasie Wolsztyn - Poznań, a "zaoszczędzone kursy" przenieść na sobotę i niedzielę? Podobnych pytań, jak i odpowiedzi na nie jest dużo. Niestety PKP nie chce ich słuchać, ani dać sobie coś podpowiedzieć. A szkoda. 


27 grudnia  2012
Dwukrotnie dzwonili dziś do mnie redaktorzy z TVN24 pytając o przyszłości Parowozowni. A wydawało się po wcześniejszych zapewnieniach samorządowców, iż sprawy związane z powstaniem spółki Parowozownia Wolsztyn "toczą się już po właściwym torze". Oby. Niestety nie małe zaskoczenie nie tylko wśród Miłośników Kolei wywołał artykuł Tomasza Cylki w Gazecie Wyborczej "Kto uratuje Piękną Helenę?". Sprawę bada m.in. stacja TVN24, która zawitała dziś z kamerą do parowozowni. Obejrzyj nagranie filmowe

13 grudnia  2012
Nowy kolejowy rozkład jazdy ogranicza kursowanie pociągów prowadzonych na trasie Wolsztyn - Poznań tylko do pięciu dni roboczych. Największa atrakcja turystyczna Wolsztyna i Wielkopolski, parowozy na szlaku, ma być niedostępna dla turystów odwiedzających nas w weekendy! Podczas sesji Rady Powiatu złożyłem interpelację z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przywrócenie kursowania parowozów przez siedem dni w tygodniu. 

8 grudnia  2012
Niestety, stało się. Od jutra nowy, co nie oznacza, że lepszy, rozkład jazdy. Będzie gorzej! Dziś o godzinie 19:13 parowóz Ol49-69 przyprowadził z Poznania do Wolsztyna ostatni sobotni pociąg planowy prowadzony trakcją parową. Z nowym rozkładem jazdy parowozy będą jeździły tylko pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku. I cóż mają powiedzieć turyści, którym najlepiej podróżuje się w weekendy i wtedy licznie przyjeżdżają do Wolsztyńskiej Parowozowni? Niestety w sobotę i niedzielę nie zobaczą już oni parowozu na trasie z Wolsztyna do stolicy Wielkopolski. Zapraszam do obejrzenia zdjęć ostatniego sobotniego pociągu z parowozem.

26 września 2012 
W związku z uszkodzeniem podczas wypadku drogowego 11 września br., jak się okazało jedynych w Polsce wagonów z ogrzewaniem parowym, 21 września wstrzymano ruch planowy z parowozem na trasie Wolsztyn - Poznań - Wolsztyn. Z prośbą o interwencje zadzwoniłem do redaktora poznańskiego Teleskopu z TVPInfo. Tego samego dnia w parowozowni zjawiła się ekipa z kamerą. Nagrano krótki materiał. Udało się! Już następnego dnia parowóz wrócił na szlak! 


19 września 2012 
Musiałem wziąć urlop, aby wyjechać służbowo w delegacje zagraniczną. Do partnerskiego miasta Lübben wraz ze słuchaczami Wolsztyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyjechałem jako tłumacz i przewodnik, nie dostając za to żadnego wynagrodzenia, bo tak sam dobrowolnie zdecydowałem - chciałem pomóc. Dlaczego jednak wykonując coś, co należy (-ało)  do zakresu moich obowiązków służbowych, mam wykonywać biorąc dzień urlopu? Jeszcze nie tak dawno jadąc do Lübben z zarządem WOT (przecież to "Poznań", a nie "Wolsztyn") dostałem delegację i dietę. Jak to możliwe? A jednak... 
".10 września  2012 Telewizyjne natarcie' na Wolsztyn!
W tym tygodniu w Wolsztynie filmować będą dwie ekipy telewizyjne: Już w poniedziałek niemiecka firma kręci w Parowozowni nagrania, które trafią do telewizji w USA, natomiast w środę i czwartek BBC zawita z kamerą do Muzeum Roberta Kocha. Pomoc w realizacji nagrań zapewnia Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie.

23 sierpień 2012
Telefon od pracownika BBC. Angielska telewizja przyjedzie do Wolsztyna.


8 czerwca 2012 
Spotkałem się dziś w Wolsztynie z Paulem Blum, emerytowanym doradcą Starosty Monachijskiego ds. partnerstwa miast. Kontakt z panem Blum został nawiązany 3 lutego 2012 roku i dotyczy możliwości zorganizowania w Wolsztynie wystawy obrazów niemieckiego malarza Kallmann'a, który urodził się w Wolsztynie 20 maja 1908. O pomyśle zorganizowania wystawy, razem z Paulem Blum, poinformowałem Burmistrza Wolsztyna, który z entuzjazmem poprał ten pomysł. Możliwy termin wystawy - druga połowa 2013 roku.


28 maj 2012
Dzięki uprzejmości Romana Bauty mogłem dziś podziwiać widok na Wolsztyn i okolicę lecąc balonem SP BDR NEXBAU. Podczas lotu nie tylko fotografowałem Wolsztyn, lecz jako krótkofalowiec prowadziłem łączności z krótkofalowcami z Polski i Niemiec. Zapraszam do obejrzenia zdjęć.


28 kwiecień 2012
Dni Wolsztyna przy Parowozowni! Udało się! 

27 kwiecień 2012
Wyjazd do Warszawy. Zostałem zaproszony do programu "Kawa czy herbata". Prowadzący program podkreślili, iż zapraszają mnie nie jako pracownika Urzędu Miejskiego zajmującego się promocją, ani jako radnego, lecz jako... miłośnika parowozów. 

26 marzec 1987 - 26 marzec 2012 
Od 25 lat "pracuję" na falach eteru jako SP3RBQ. 26 marca 1987 roku przeprowadziłem moją pierwszą łączność w amatorskim paśmie krótkofalarskim. więcej


25 marzec 2012 
Nie każda niedziele to dzień wolny od pracy: Dziś w Wolsztynie, na pokładzie pociągu  parowego 77324, zjawiła się ekipa pierwszej prywatnej satelitarnej płatnej telewizji z Japonii "WOWOW". Japończycy w ramach programu "Koleją przez kraj" odwiedzili Polskę i Ukrainę. W Polsce z kamerą zawitali m.in. do Warszawy, Krakowa, Poznania i oczywiście do Wolsztyna.  Emisja programu z Wolsztyna w "Kraju kwitnącej wiśni" będzie miała miejsce 3 i 10 czerwca 2012 roku. 

22 luty 2012, XV Sesja Rady Powiatu
Interpelacja:  W związku z planowanym zamiarem Kolei Wielkopolskich ograniczenia połączeń kolejowych na trasie Zbąszynek - Wolsztyn - Leszno od 1 marca 2012 roku proszę o podjęcie starań zmierzających do utrzymania obecnej ilości pociągów kursujących na w/w trasie. Zamiarem likwidacji objęte są m.in.: pierwsze, poranne pociągi z Wolsztyna do Leszna i Zbąszynka oraz ostatni wieczorny pociąg z Leszna do Wolsztyna. 
Ponieważ likwidacja tych połączeń znacząco utrudni części mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego dojazd do i z pracy ich utrzymanie jest wysoce zasadne. 
 21 luty 2012
Na pytanie "kto ze znanych ludzi mieszkał w Wolsztynie" każdy poda kilka nazwisk: Marcin Rożek, Robert Koch, Józef Maria Hoene Wroński. Czy znacie Państwo inne osobistości, które nie tylko, że mieszkały w Wolsztynie, lecz urodziły się tu? Czy wiecie, że w Wolsztynie urodziła się aktorka filmowa, która grała w filmie Robin Hood, albo malarz, którego obrazy wystawiano w niemieckim Bundestagu? Zapraszam do lektury: (nie)znani Polacy, Niemcy, Żydzi urodzeni w Wolsztynie
 

10 luty 2012
Z kamerą na pokładzie planowego pociągu parowego relacji Poznań 9:20 - Wolsztyn 11:20 przyjechała do parowozowni ekipa TVN. Emisja w czwartek 16 lutego między godziną 8 a 11 w programie "Dzień dobry TVN". Miałem okazję zaprosić telewidzów do odwiedzenia Wolsztyńskiej Parowozowni.


9 luty 2012
Z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - Pana Wojciecha Jankowiaka odbyło się kolejne spotkanie związane z funkcjonowaniem wolsztyńskiej parowozowni. Krótkie podsumowanie przedstawia Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp na stronie www.powiatwolsztyn.pl .
No cóż. Na trasie Wolsztyn - Poznań - Wolsztyn ma jeździć jedna para pociągów prowadzonych przez parowóz. Mniej niż obecnie, bo dziś jeżdżą dwie pary. Po dwóch latach czekania na panaceum, czyli spółkę wszyscy chcą ujrzeć konkretne działania. W szopie mamy aż/tylko dwa sprawne parowozy. 

Telefon od dziennikarza TVN. Kolejna ekipa telewizyjna chce przyjechać do Wolsztyńskiej Parowozowni. W sobotę 11 lutego z kamerą na pokładzie pociągu parowego relacji Poznań 9:20 - Wolsztyn 11:20 w parowozowni zawita ekipa TVN. Statyści/zwiedzający w parowozowni mile widziani! 7 luty 2012
W życiu czasami tak bywa. X przedstawia pewien plan i mówi TAK. Kilkukrotnie Y odpowiada mu na to NIE. Niespodziewana radość napawa każdego, gdy nagle Y weryfikuje swoje podejście do sprawy i też mówi TAK. ...Szkoda tylko, że równocześnie Y zamyka usta X i całość przypisuje sobie. Niech będzie mu dane cieszyć się. Ja też mam powód do radowania się! A może nawet i dwa. Cel osiągnięty! Hurra: Najważniejsza impreza roku w najważniejszej części miasta! Chyba wszyscy wiedzą o czym piszę [1], [2

3 - 5 luty 2012 - Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu i niespodziewana rozmowa telefoniczna.
Wolsztyn zaprasza na Paradę Parowozów c.d. Tym razem "podbijamy Wrocław". Pośród ponad 120 wystawców pierwszy raz we wrocławskiej Hali Stulecia prezentuje się Gmina Wolsztyn. 

Podczas pierwszego dnia targów we Wrocławiu odbieram telefon od nieznanego mi dotąd Paula B. z Niemiec. Rozmówca przedstawia się jako emerytowany już doradca Starosty Monachium w sprawach partnerstwa Powiatu München / Monachium z Powiatem Krakowskim. Porusza temat urodzonego w Wolsztynie w 1908 roku niemieckiego malarza Hansa Jürgena Kallmanna (wspominałem o nim w 2008 roku w artykule w Głosie Wolsztyńskim) i proponuje zorganizować w Wolsztynie wystawę obrazów niemieckiego malarza. 1 luty 2012
Telefon z TVP. Prośba o pomoc w realizacji nagrania. W sobotę 4 lutego do wolsztyńskiej parowozowni ma przyjechać Jarosław Kret, aby nakręcić kolejny odcinek swojego programu "Polska wedlug Kreta". Wizyta udana! Emisja programu w niedzielę 11 marca o godzinie 9 na antenie TVP Info.

23 styczeń 2012
W Polsko-Niemieckim Centrum Turystyki i Promocji w Zielonej Górze odbyło się otwarcie wystawy zdjęć mojego autorstwa pt. "Wolsztyn zaprasza na Paradę Parowozów". A ja znów marzę o Dniach Wolsztyna przy Parowozowni,marzę nie od dziś.

Styczeń 2012
Zapraszam do lektury podsumowania roku 2011 w Wolsztyńskiej Parowozowni.


Nowy Rok, 1 styczeń 2012
Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2012 roku! Oby w Nowym Roku i wielu następnych latach nasze parowozy jeździły na kolejowych szlakach rozsławiając nasze miasto, powiat, województwo i cały kraj! 
Cieszę się bardzo, iż wolsztyńskie parowozy trafiły na karty kalendarza na 2012 roku wydanego przez Urząd Miejski w Wolsztynie. 13 zdjęć parowozów na szlaku przekazałem wydawcy nieodpłatnie. 


15 grudnia 2011, XII Sesja Rady Powiatu
W odpowiedzi na pismo, w którym Rada Powiatu prosiła o udział w obradach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, aby móc zabrać głos w sprawie parowozowni przewodniczący Sejmiku poinformował, iż sprawą spółki zajmuje się Zarząd. Kolejne pismo zostało więc skierowane do Zarządu. Niestety i tym razem odpowiedź (telefoniczna) była wymijająca. "Zarząd prowadzi obecnie rozmowy w sprawie spółki z centralą PKP w Warszawie. Głos  przedstawicieli Wolsztyna w/w sprawie był by teraz przedwczesny". 

Przedwczesny? Po dwóch latach? Z tego co wiem to rozmowy (niestety bez nas czyli przedstawicieli Wolsztyna) toczyły się właśnie cały czas na linii Poznań - Warszawa. Niestety jednak ani imiennie wysłane listy do radnych Sejmiku, ani osobiste rozmowy telefoniczne z radnymi, którzy nie raz odwiedzali Parowozownię nie  odniosły zamierzonego efektu. Temat powstania spółki leży w "sejmikowej zamrażarce". 
Jak już wspominałem "Nie chcą nas drzwiami, wejdziemy oknami!" "Kolejne drzwi zostały nam zamknięte - szukamy okna". Oprócz stale prowadzonych rozmów z radnymi i posłami o wsparcie prosimy media i to już nie tylko te regionalne (Radio Merkury Poznań, Gazeta Lubuska), lecz ogólnopolskie.


24 listopad 2011, XI Sesja Rady Powiatu 
Starosta odczytuje oficjalną odpowiedź jaką przysłał Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskigo dotyczącą mojej interpelacji, aby 28 listopada pojechać do Poznania i zabrać głos w sprawie spółki Parowozownia Wolsztyn: 

"Z otrzymanych informacji wynika, że sprawą Spółki Parowozownia Wolsztyn zajmuje się od dłuższego czasu Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Jednakże do tej pory nie wprowadził on tego tematu pod obrady Sejmiku. (...) Państwa obecność na Sesji Sejmiku w dniu 28 listopada br. byłaby więc przedwczesna, gdyż porządek najbliższego posiedzenia, który jest już zamknięty, nie przewiduje debaty nad tematem Spółka Parowozownia Wolsztyn".

Prawie dwa lata szumnych zapowiedzi i nic! 

"Nie chcą nas drzwiami, wejdziemy oknami!" Imienne listy do wszystkich radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządu, do Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego,  Ministra  Infrastruktury i …przede wszystkim do mediów już wysłane!


3 listopad 2011, X Sesja Rady Powiatu 
Podczas X Sesji Rady Powiatu złożylem interpelację o wytypowanie przedstawicieli z Powiatu Wolsztyńskiego do wzięcia udziału w obradach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 28 listopada 2011 roku o godzinie 12:00 celem wznowienia dyskusji w/w sprawie i bezzwłocznego podjęcia działań mających na celu utworzenie spółki zapewniającej dalsze działanie tego niepowtarzalnego miejsca jakim jest Wolsztyńska Parowozownia.

27 październik 2011
Marzę o Dniach Wolsztyna przy Parowozowni. Uczestniczę w zebraniu organizacyjnym. Mówię głośno o mych marzeniach. W odpowiedzi słyszę "NIE. To niemożliwe". 

Wybory Parlamentarne 2011 
Kilka dni przed zamknięciem list kandydatów otrzymałem propozycję wystartowania w wyborach do Sejmu z listy PO. Odmówiłem. Bądźmy realistami. Tak długo jak miasta wielkości Wolsztyna będą wystawiać po kilku kandydatów, każdy z  innej partii, każdy mający grono zwolenników i znajomych, tak długo nie będziemy mieć swojego przedstawiciela ani w Warszawie ani w Sejmiku Województwa. Matematyka jest jedna i nieubłagalna. Lecz nie tylko dlatego odmówiłem. Startując zaledwie rok temu w wyborach samorządowych postanowiłem działać dla Wolsztyna i to tu w Wolsztynie.

4 lipiec 2011 
Zapowiadane na koniec czerwca br. podpisanie umowy założycielskiej spółki "Wolsztyńska Parowozownia" nie doszło do skutku. Niestety nie mamy czasu na kolejne odkładanie tej sprawy na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jeśli spółka nie powstanie i nie zostaną dokonane naprawy parowozów zagrożona staje się obsługa ruchu planowego z wykorzystaniem  parowozów - a ta wyróźnia nas na skalę światową, a podczas Parady Parowozów w roku 2012, jeśli ta wogóle się odbędzie, podziwiać będziemy mogli może trzy wolsztyńskie parowozy! Skoro osoby, które publicznie deklarowały zawiązanie spółki "zapomniały" o tym, należy im to przypomnieć! O problemach informuję Radio Merkury Poznań i Telewizję Poznań

28 maj 2011 
Kto wie jaka to impreza rangi ogólnopolskiej odbyła się w Wolsztynie? Chyba niewielu. Otóż w Hotelu Pałac Wolsztyn (dawniej Parkowa) została zorganizowana konferencja naukowa "Nowoczesne aspekty medycyny ery pokochowskiej". Niestety śmie stwierdzić, iż tym razem fakt, iż w Wolsztynie mieszkał światowej sławy noblista, Robert Koch, nie został umiejętnie wykorzystany. O konferencji wiedziała wąska grupa przedstawicieli świata medycyny i samorządowców. A gdyby tak konferencji tej towarzyszyły ogólnodostępne badania np. prześwietlenia RTG, czy badania krwi choćby pod kątem dawców szpiku oddźwięk konferencji byłby znacznie inny. Przede wszystkim było o niej głośno, było by głośno o Wolsztynie.
W/w propozycję przedstawiłem organizatorom w marcu tego roku jednak nie została ona zrealizowana. Szkoda! 


5 - 7 maj 2011 
Wspólna prezentacja Powiatu Wolsztyńskiego i Gminy Wolsztyn podczas Międzynarodowych Targach Turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze stała się faktem!

Dni Wolsztyna 2011
Choć to impreza "niepowiatowa" dla turysty nie ma to żadnego znaczenia. Jednak dla naszego wizerunku na zewnątrz już z pewnością tak. Dni Wolsztyna. Nowy Rynek otrzymał nie lada wyzwania. Rynek - głównym centrum obchodów Dni Wolsztyna. Duża scena i stoiska zostały ulokowane już nie w parku, lecz w centrum miasta. Jak każda lokalizacja i ta miała swoje plusy i minusy. 
Moim zdaniem, Dni Wolsztyna, w które na stałe "wpisała się" Parada Parowozów "swe serce" mieć powinny przy Parowozowni. Skoro na wspomnianą Paradę Parowozów przyjeżdża ponad 20.000 miłośników parowozów nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy Oni sami wskazują nam co, ich tu przyciąga. Parowozy. Z całym szacunkiem dla naszego urokliwego parku nad jeziorem i odnowionego rynku - turysta, który przemierza czasami i tysiące kilometrów, żeby uczestniczyć w Paradzie Parowozów z pewnością widział w swoim życiu nie jeden park i nie na jednym rynku spacerował. Przyjechał do Wolsztyna, aby ujrzeć w akcji parowozy. 
I tu powinniśmy ugościć tych turystów nie tylko podczas Parady Parowozów, lecz podczas całego weekendu majowego - podczas całych Dni Wolsztyna. Cały weekend majowy w parowozowni!
Jeszcze jedna sprawa. Gdyby pół roku po Dniach Wolsztyna zapytać "główną gwiazdę" czy pamięta swój koncert w Wolsztynie odpowiedź mogłaby być różna. Gdyby jednak główna scena została umiejscowiona przy parowozowni, a w tle stały parowozy pod parą jestem pewien, że taki koncert zapamiętała by nie tylko publiczność, lecz także gwiazdy estrady, które czasami dają po kilka koncertów dziennie, bądź to na rynku, czy to w parku, jednak nigdy nie w towarzystwie parowozów. Wtedy odpowiedź na pytanie czy pamiętasz swój koncert w Wolsztynie z pewnością była by twierdząca i to z dodatkiem "w Wolsztynie graliśmy z parowozami".

Kwiecień 2011 
Głosowałem przeciw podwyższeniu diet radnych.

Luty 2011 
Wniosek podczas Komisji Edukacji, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki o podjęcie wspólnych działań promocyjnych gmin i powiatu, 

Grudzień 2010 
Przygotowałem pismo skierowane do Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ponownego podjęcia zaniechanych przed wyborami działań zmierzających do utworzenia spółki "Parowozownia Wolsztyn". Pismo zaaprobowali i wysłali w formie apelu na ręce Przewodniczącego Sejmiku Radni Rady Powiatu Wolsztyńskiego oraz Radni Rady Miejskiej w Wolsztynie. I Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego - 1 grudnia 2010 roku
Po zaprzysiężeniu Radnych odbyły się wybory władz powiatu. Starostą został ponownie Ryszard Kurp. Przewodniczącym Rady Powiatu Janusz Zając. 
W wyniku tajnych wyborów, stosunkiem głosów 11/6, zostałem vice Przewodniczacym Rady Powiatu. Zostałem także członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rolnictwa.  
 
więcej o mnie
Kampania Wyborcza 2010
Podziękowania